OUR TEAMWelcome


LUND Engineers & Contractor
Global Functional Safety
Functional Safety Copenhagen


All a part of dotBlue.dk


ABOUTdotBlue.dk
For at styrke vores samarbejde - som til daglig udgøres af en stærk trio bestående af LUND E&C, GFS og FSCPH, med et fælles ejerskab - har vi samlet vores fællesskab i ét samlet domæne. Nemlig via dotBlue.dk.

 

Ligesom det gælder med vores jordklode – der trods sin størrelse og evige forandring – ligner den blot en lille, blå plet når den ses på afstand. Således kan diverse problemstillinger og projekter vedrørende sikkerhed, ude fra set også virke enkle og håndgribelige, men ret komplekse, når man kommer tæt på.

Det er det, "dotBlue" handler om for os. Det er, at vi kan bevare overblikket samtidig med at vi har evnen til at løse problemstillingerne og udfordringerne ned til mindste detalje. Det er netop det vi kan med en fælles platform og mere fokus på samarbejde.


Sammen ønsker vi at skabe sikre arbejdspladser.